x
Bookmark

Bigone – Để nhận biết một chiếc mũ bảo hiểm đạt chất lượng thì chiếc mũ đó phải phải có dấu hợp quy, tem CR, nhãn mũ, mã số mũ, cơ sở sản xuất, kích cỡtrọng lượng của mũ.

Video clip cách nhận biết mũ bảo hiểm đạt chất lượng:

Chia sẻ cho bạn của bạn